JESUS RANSOM

Kära läsare

Kära läsare

Välkommen till min sida. Önskar dig en trevlig och givande läsning. Det jag vill förmedla är kunskapen om att värdet av Jesu lösen även omfattar Djävulens andliga barn dvs. demonerna.
Väldigt kort förklarat så kom Jesus hit ner till jorden för att ta bort vekningarna utav den Adamitiska döden dvs. den död som vi ärvde från vår förfader Adam.
Men någonting större hände samtidigt. Precis som förebilden, översteprästen Aron frambar två offer, ett för sig och sitt hus och ett för folket, så gjorde även Jesus. Ett för sig och den andliga världen och ett för jorden.
Eftersom Jesu liv överfördes hit ner till jorden så betyder det att hans liv ändrade form från ett andligt till ett jordiskt liv och han föddes som en fullkomlig människa.

När man slutligen tog livet av honom så dog han alltså inte bara som en fullkomlig människa utan även som andevarelse och han var totalt borta från tillvaron i tre dygn som det var förutsagt och han befann sig då i jordens hjärta. Efter det så uppväckte Gud honom till liv igen. Det sägs i Kolosserna 1:18 att han är "den förstfödde från de döda".
Därför omfattar värdet av hans död inte bara Adams barn utan även Djävulens andliga barn. Alltså samma princip för det himmelska som för det jordiska.
En mer utförlig förklaring finner du att läsa på denna sajt. 

REFLEKTIONER OM VÄRDET AV JESU LÖSEN TILL ATT ÄVEN OMFATTA DEMONERNA

Det Större Värdet av Jesu Lösen

Här kommer tankar och reflektioner som jag fått till mig dom senaste 14 åren. Varför jag skriver detta är för att det uppmanats mig från andevärlden. Men någon bok blir det inte det skulle betyda alltför mycket forskning och arbete som blir för stort så jag pressenterar det så här som tankar och reflektioner och sedan får var och en göra sina egna bedömningar av det hela. Men kanske skall jag först berätta lite om min bakgrund.
Min mor som hette Ida Maria Magdalena hade vad hon sa var en barnatro men var inte särskilt religiös av sig. Föräldrarna skilde sig när jag var fem år gammal och jag blev uppfostrad av min mor. Hon var lärarinna och hade sitt sociala umgänge med sina kollegor så min uppväxt var att jag var mycket för mig själv i mina egna tankar. Bibeln har alltid intresserat mig och började läsa den tidigt i mitt liv och jag har alltid haft den med mig. När jag var omkring sju-åtta år gammal blev jag frälst och bekände alla mina synder så mycket jag nu kommit upp till vid den åldern. Det gick över men kändes härligt när det hände. Vid vuxen ålder studerade jag med Jehovas vittnen och var med där i ca: tjugo år. Min hustru lämnade mig och efter två år så träffade jag en annan kvinna och är av den anledningen utesluten. Men jag har stor respekt för deras kunskap i bibeln. Men som ni kommer att förstå så är kunskap inte allt.

Tack för ditt besök.

Copyright (c) 2018 Reymond Gryveken